Boerderij

IMG_6581a2

Op onze boerderij telen we naast aardappelen ook nog suikerbieten, wintertarwe en zaaiuien . De percelen zijn zo ingericht dat er elk jaar een ander gewas op komt. Zo komen aardappelen en suikerbieten na vier jaar terug op het zelfde perceel en de uien na acht jaar.Dit is al een  duurzame, natuurlijke manier om ziekten te verminderen. Een diversiteit aan gewassen is ook belangrijk als risicospreider in de financiële afdeling.

GLOBAL Gap

Om het vertrouwen van de consument te kunnen behouden,en aan te tonen dat we voedselveilig en duurzaam  ondernemen, beschikken wij over het GLOBAL-GAP certificaat .Dit kan je halen door aan verschillende eisen te voldoen. Zo moet er worden geregistreerd welke gewasbeschermende middelen, wanneer, worden gebruikt en ook moet duidelijk gemaakt kunnen worden waarom je als teler die bepaalde beslissing neemt. Dit om de voedselveiligheid naar de consument toe te kunnen waarborgen. Tevens zijn er aandachtspunten voor biodiversiteit, milieu en omgeving.

Streven naar een vorm van duurzame landbouw. De traceerbaarheid van het product speelt hierbij een belangrijke rol. Zowel de teler als de afnemer hebben er geen enkel belang bij om teveel of verboden middelen te gebruiken.(alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is) Er zijn bij mijn weten nog geen Nederlanders omgekomen omdat er teveel gewas-beschermingsmiddel op het gegeten product zat.
Op diverse plekken op het internet zijn uitslagen van residu-analyses te vinden.

Duurzaamheid

In het kader van de duurzaamheid beschikt de boerderij sinds juni 2014 over zonnepanelen. In totaal liggen er 176 panelen op het dak. Een dak zonder asbest. In het zelfde jaar is al het asbest van de daken gesaneerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *