Tarwe

Tarwe is wat de oppervlakte aangaat met 40 hectare, het grootste gewas op ons bedrijf. Een gewas wat financieel het minst interessant is, maar moet blijven omdat het een goede structuur van de grond achter laat. Dit is weer belangrijk voor een volggewas. De oogst is altijd met mooi weer, het stro blijft op het land achter en komt de bodemvruchtbaarheid ten goede.

IMG_1714a

FOTO Combine op het land

De oogst van het graan gebeurt met een Deutz Fahr combine met John Deere navigatie. Op deze manier wordt op een zeer nauwkeurige manier het gewas van het land gehaald. Op de rechte stukken hoeft niet meer gestuurd te worden, de maaidorser volgt zelf uit eerder uitgezette spoor. Een het einde van elke perceel moet de boer wel handmatig de bocht maken naar de volgende strook tarwe.

IMG_4318a

FOTO sturen hoeft niet meer

Om de kosten te drukken wordt er in het voorjaar met varkensmest gewerkt. Deze komt van varkenshouders uit de regio Nijkerk. Vanuit de vrachtauto gaat de mest via een slangensysteem naar de machine die het in de grond inwerkt. Door jarenlange  ervaring blijkt de schade aan tarwe plantjes, gemaakt door de sleufkouterbemester, meevalt. Wel kan men zien, dat niet elk tarweras er even goed op reageert.

In Nederland is de dierlijke mest vaak ruim voorhanden, toch is het niet mogelijk om alle kunstmest te vervangen door dierlijke mest. Variaties, in gehalte en de werkzaamheid van de mineralen, zijn vaak niet te beheersen.

Kunstmest heeft het voordeel door zijn compacte vorm en gegarandeerde samenstelling dat het in precies de juiste hoeveelheid en op het juiste moment kan worden gestrooid.
Zolang er in Nederland sprake is van een zgn.mestoverschot blijven veehouders creatief bezig de kwaliteit van de mest aan te passen aan de wensen van de akkerbouwer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *